Vrieheide

TIORC Vrieheide

TIORC Vrieheide

In dit project wordt, uiteraard in ketensamenwerking, een demonstratiewoning gerealiseerd in de Heerlense wijk Vrieheide. Dit project realiseren wij samen met de buurtcoöperatie Vrieheide,  gemeente Heerlen, Zuyd Hogeschool en Center of Expertise NEBER.

Voorafgaand aan het demonstratieproject wordt een integraal concept ontwikkeld. Dit concept moet voldoen aan de technische en juridische eisen. Er is vooral aandacht voor de sociale acceptatie, zodat het concept economisch vermarktbaar is. Dit TIORC concept wordt toegepast bij de renovatie van een demonstratie woning in de wijk.

Onderwijs en praktijk 

Studenten van Zuyd Hogeschool worden betrokken bij het ontwerp, de realisatie, de monitoring en vervolgens de vertaling van de monitoringgegevens naar verdere optimalisatie van het concept. En aantrekkelijke uitdaging voor de studenten om te werken aan een realistische praktijkopdracht.

De wijk Vrieheide wordt het centrale thema waar alle vierdejaars studenten van de opleiding Built Environment in het schooljaar 2015/2016 aan gaan werken. Het betreft studenten bouwtechniek, architectuur, bouwmanagement, constructie, bouwtechnische bedrijfskunde, civiele techniek en civiel management.

Mede mogelijk gemaakt

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Heerlen, en het Limburg Economic Develpmont (LED) fonds. De betrokken bedrijven en instanties die investeren hebben allen ook een eigen bijdrage in het project.

IBA Vrieheide

De buurtcoöperatie Vrieheide heeft samen met het TIORC consortium, Gemeente Heerlen, center of expertise EIZT, center of expertise NEBER een IBA aanvraag ingediend voor de wijk Vrieheide.

Dit project is aangemerkt als “attention” project. In juni 2015 vindt er een gesprek plaats met de IBA organisatie hoe dit project verder zal worden opgepakt.

Lees meer over IBA Vrieheide: IBA Parkstad