TIORC

Totaal Integraal Optimaal Renovatie Concept

Een groep betrokken ondernemers in Limburg, gecoördineerd en gefaciliteerd (onderzoek en innovatie) door Hogeschool Zuyd biedt u TIORC aan. Een gezamenlijke, integrale aanpak voor de upgrade van de bestaande woningvoorraad. Een uniek en aantrekkelijk concept voor woningcorporaties en bewonersverenigingen in Limburg. Met name de integrale aanpak heeft voor u als eigenaar van vastgoed meerwaarde: naast de techniek worden ook de economische, juridische en sociale aspecten aangepakt. Een zogenaamde “one stop shopping”. De vernieuwing zit in de optimale combinatie van Limburgse bedrijven in de bouw- en installatiebranche, financierders, juristen en eigenaren die willen investeren in bestaande woningen. Dit leidt tot fysieke verduurzaming, financiële en sociale innovatie van wijken.

CONCRETE RESULTATEN:

 • Optimaal wooncomfort voor bewoners
 • Lage energierekening
 • Realisatie van levensloopbestendigheid
 • Stijging vastgoedwaarde woningen
 • Aangename leefomgeving (veiligheid en groen)
 • Terugdringen van CO2

 

WAAROM TIORC

Onze woningvoorraad is voldoende, zo blijkt uit de cijfers, maar de kwaliteit laat helaas te wensen over. De bewoners zien hun energierekening stijgen, omdat hun huizen niet of nauwelijks geïsoleerd zijn. Ouderen maken zich zorgen. Hun vertrouwde huis moeten zij wellicht verlaten omdat deze niet geschikt is voor bewoning tot op hoge leeftijd. Slecht onderhouden, vervallen of leegstaande woningen, leiden tot verloedering en hebben een negatieve uitstraling op de wijk. De leefbaarheid van een hele gemeenschap wordt hierdoor aangetast.

NIEUWE AANPAK

Voorkom als eigenaar dat er een negatieve spiraal ontstaat waardoor de aantrekkelijkheid van een woongebied en de waarde van uw woningen steeds verder onder druk komen te staan. Deze situatie vraagt om een daadkrachtige, innovatieve en professionele aanpak. Het kan!

foto 3

TECHNIEK

Na een quickscan wordt er een integraal technisch concept opgesteld dat de meest optimale renovatieoplossing biedt voor de betreffende woningen. Hierin worden de bouwkundige en installatietechnische zaken zorgvuldig afgewogen om de optimale balans te krijgen tussen energiebesparing en duurzame energie opwekking. Alternatieven voor de fossiele brandstoffen en innovatieve mogelijkheden worden onderzocht en toegepast. Een voordeel van de integrale aanpak.

cigarettes-621346_1280

FINANCIEEL

De financiële haalbaarheid van de toepassing van TIORC bij uw woningbezit is van wezenlijk belang. Vandaar dat deze deskundigheid in het team niet ontbreekt. Financieringsmodellen ontwikkelen om de gebouwde omgeving te verduurzamen en van een aangenaam wooncomfort te voorzien heeft de hoogste prioriteit.
Daarnaast heeft ook het versterken van de Limburgse economische structuur onze aandacht.

gavel-568417_1280

JURIDISCH

Onze juristen dragen zorg voor de juridische aspecten, zoals het indienen van omgevingsvergunningen. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor het contracteren van bijvoorbeeld (nieuwe) energieleveranciers wat betreft levering van en naar het elektriciteitsnet.

kids

SOCIAAL

Slecht onderhouden, vervallen of leegstaande woningen, leiden tot verloedering en hebben een negatieve uitstraling op de wijk. De leefbaarheid van een hele gemeenschap wordt hierdoor aangetast. TIORC heeft een positieve invloed op de wijk. Door daadwerkelijk samen met de bewoners te investeren in de woningen wordt voorkomen dat bewoners het onderhoud achterwege laten of de wijk verlaten. Aandacht voor veiligheid, kindvriendelijkheid, het parkeren en het groen, mag daarbij niet ontbreken.

PROJECTEN

integraal en vernieuwende aanpak

De integrale TIORC-aanpak voor de verduurzaming van bestaande woningbouw is geschikt voor veel typen woningen. In de wijk Vrieheide in Heerlen is een pilotwoning gerealiseerd. Deze kan bezocht worden. Neem daarvoor contact met ons op, wij leiden u graag rond.

In de wijk Lauradorp in Landgraaf werken wij aan twee pilotwoningen.

Partners

6 bedrijven - nauwe samenwerking

De bedrijven in TIORC hebben ieder hun eigen specialiteit op technisch, op juridisch en of financieel vlak. De nauwe samenwerking met gemeenten, buurtverenigingen en corporaties vormt de sociale factor. Voor de aanhaking met het onderwijs en onderzoek is er een nauwe relatie met ZUYD Hogeschool.

Actueel

Volg hier de laatste ontwikkelingen van de TIORC-projecten.

Of klik hier om alle berichten te bekijken.

 • Een primeur: unieke mobiele DC-unit, onderdeel van het ENLEB project

  Hogeschool UC Leuven Limburg (UCLL Research & Expertise) ontwikkelde een mobiele DC-Unit. Dit is uniek in België.

  Kamp C en UCLL R&E gaan burgers de komende maanden tonen wat de mogelijkheden zijn van gelijkstroom. De DC-unit past in een koffer van een gezinswagen en wekt energie op aan de hand van opvouwbare zonnepanelen. Li-ion-batterijen staan in voor de opslag van energieoverschotten. De samenbouw van deze nieuwe technologieën werd ontwikkeld als onderdeel van het Europees project ENLEB. Kamp C leidt dit project.

   

  Gelijkstroom

  Zonnepanelen produceren gelijkstroom elektriciteit (“Direct Current” of DC) die in een typische zonne-installatie wordt omgezet naar wisselstroom elektriciteit (“Alternating Current” of AC). In veel elektrische apparaten wordt die wisselstroom vervolgens weer omgezet naar gelijkstroom. Bij deze dubbele omzetting gaat tot 30% van de energie verloren. Als je opteert voor een gelijkstroomelektriciteitsnetwerk in een gebouw dan kan men dit verlies sterk reduceren of elimineren. Dit resulteert in een besparing op de kosten voor een fotovoltaïsche zonne-installatie. Dit geldt vooral bij woningen die voorzien zijn met DC-technologie voor energieopslag terwijl de meeste zonne-installaties nu aan het AC-net, het courante wisselstroomnetwerk, gekoppeld zijn.

  Gelijkstroom heeft verschillende voordelen. Omdat de elektriciteit opgewekt door een zonnepaneel ter plaatse kan worden gebruikt, is er in principe geen transport van elektriciteit meer nodig. Steeds meer apparaten werken intern op gelijkstroom. Bijvoorbeeld bij elektronica als computers, televisies of led’s. Maar ook steeds meer apparaten met een motor maken gebruik van gelijkstroom. De spanning van gelijkstroom kan dankzij de vooruitgang in de vermogenselektronica nu net als bij wisselstroom eenvoudig worden opgevoerd of verminderd. Ook op gebied van transport en distributie van elektrische energie biedt DC-technologie voordelen. “Zo kan men met DC-technologie meer energie per vierkante millimeter koperen leiding transporteren. Verder is het gehele DC-systeem beter beheersbaar, de balancering gaat eenvoudiger en men dient de DC-opwekkers niet met elkaar te synchroniseren zoals zeker wel nodig is bij de 50Hz AC-energiecentrales”, stelt Peter Van Hout van UCLL R&E

  Een primeur in België

  De technologische innovatie is een primeur in België. Kamp C trekt binnenkort met UCCL R&E naar enkele wijken in Vlaanderen en Nederland om burgers op een laagdrempelige manier te laten kennis maken met de mogelijkheden van DC-technologie. Binnen ENLEB heeft de projectpartner Zonnige Kempen twee appartementen in Vorselaar uitgerust met deze technologie om de mogelijkheden te testen in bewoonde gebouwen. Voor de veiligheid werd ook een parallel circuit aangelegd op AC omdat een DC-installatie wettelijk nog niet helemaal gereglementeerd is. Daarnaast kunnen ook de studenten van UCCL R&E experimenteren met de technologie.

  Een handig ontwerp

  De flightcase is een trolley-systeem dat bestaat uit lichte materialen, namelijk aluminium en kunststof panelen. Je kunt de DC-unit via bijgeleverde stekkerkabels makkelijk aansluiten op AC en DC, respectievelijk het 230V-net en zonnepanelen. Op de uitgangen van de unit kun je diverse apparaten aansluiten die werken op 350Vdc, 48Vdc, 24Vdc of 230Vac. Ook werd een USB-C stopcontact voorzien. Dit wordt aangeprezen als de nieuwe standaard voor laag vermogen. Welke exacte DC-spanning binnen een tijdje tot in de woningen komt, zal de toekomst nog moeten uitwijzen. Momenteel onderzoeken internationale werkgroepen dit. De vier flexibele zonnepanelen die je op de foto ziet, zijn opvouwbaar en passen tevens in de unit. De opslag van energie is voor rekening van de ingebouwde Li-ion-batterij. Hierdoor kan het systeem volledig autonoom elektriciteit leveren.

  ENLEB

  De mobiele DC-unit is een onderdeel van het project ENLEB. Het doel van het project is een integraal concept ontwikkelen voor de verduurzaming van woningen van particuliere eigenaren op basis van co-creatie. De focus ligt op zelfvoorzienendheid, zodat woningen energieneutraal blijven, ook al verandert het energieprofiel van de bewoner. Het partnerschap telt negen organisaties uit Vlaanderen en Nederland. De partners zullen tijdens het project een menukaart opstellen die bewoners, maar ook lokale overheden, helpt bij de verduurzaming van hun woningen. De inzichten en kennis uit het project worden in de tool verwerkt. Meer informatie kun je vinden op www.kampc.be/enleb

   

  Foto: Peter Van Hout, UCLL R&E

   

 • Studenten hogeschool Utrecht op bezoek in Zuid-Limburg

  Onlangs stond bij Habenu-van de Kreeke in Zuid-Limburg, koffie met ( uiteraard) vlaai klaar voor het bezoek van 20 studenten van de opleiding Bachelor Built Environment 3de jaars van de hogeschool Utrecht.

  Duurzame renovatie. Denk breed.


  De studenten volgen momenteel een specialisatiecursus ‘Duurzame Renovatie en Transformatie’. Dit topic leeft natuurlijk ook binnen het bedrijf Habenu-van de Kreeke, de energietransitie is namelijk een grote opgave voor ons allen. Tijdens de introductie van algemeen directeur Bas van de Kreeke, vertelde hij de luisteraars dat we duurzaamheid in de brede zin van het woord moeten bekijken; van circulair bouwen, waarbij bijvoorbeeld bestaande deuren hergebruikt worden als gevelscherm, tot het ontwerpen van een duurzame sanitaire ruimte.

  TIORCTotaal Integraal Optimaal Renovatie Concept

  Habenu- Van de Kreeke maakt ook onderdeel uit van TIORC. De coöperatie TIORC staat voor Totaal Integraal Optimaal Renovatie Concept en bestaat uit een samenwerking van een 6-tal bedrijven die een gezamenlijke en integrale aanpak hanteren voor de upgrade van de bestaande woningvoorraad. Die bedrijven zijn: SATIJNplus Architecten, SCX-solar, IBC-solar, Sjef Ubaghs Installatietechnieken, EPM en Habenu-van de Kreeke.

  Modelwoning Heerlen

  Melissa Jansen, Accountmanager van TIORC en Harold Janssen, directeur restauratie renovatie & transformatie van SATIJNplus Architecten, gaven een uiteenzetting over wat TIORC precies inhoudt. Natuurlijk werd ingezoomd op het ontwerpproces van de gerenoveerde modelwoning die TIORC in de wijk Vrieheide in Heerlen heeft gerenoveerd. Deze modelwoning geeft weer welke methoden en technieken er gebruikt kunnen worden bij het renoveren van een woning tot een gasloze-nul-op-de-meter woning.

  In gesprek met de huurder

  De studenten waren dan ook zeer geboeid door het feit dat de woning ook effectief bewoont wordt. Dit bleek tijdens de rondleiding aan de woning in Vrieheide, begeleid door Jos Ubaghs, directeur van Sjef Ubaghs Installatietechnieken. Jos vertelde enthousiast de technieken die toegepast zijn, zoals wandverwarming, zonnepanelen en het opslagsysteem. Ook hadden de studenten de mogelijkheid om de huurder te vragen over haar beleving van de modelwoning.
  Aan de reacties te horen was het een geslaagde middag.
  Voor meer informatie kun je terecht bij Melissa Janssen, accountmanager TIORC

  Email; melissa.jansen@tiorc.nl/myblog

 • Nul op de meter in Vrieheide, Heerlen

  Onlangs heeft TIORC het goede nieuws ontvangen dat de huidige huurster van de duurzaam gerenoveerde woning in Vrieheide aangenaam verrast was doordat ze € 624.23 terugkreeg van de energieleverancier.

  Dit wil zeggen dat haar opbrengsten hoger zijn dan haar verbruik en TIORC hiermee het doel bereikt heeft: Het streven naar een nul energie op de meter woning.

  Dé warme zomer van 2018

  Iedereen herinnert zich nog wel de afgelopen zomer! Mede daardoor was 2018 ook een uitzonderlijk goed Solar jaar (937.51 kWh/kWp). Voor de ‘Die hards’ hebben wij ook een grafiek toegevoegd vanuit onze monitoringsysteem en een vergelijk met de zonuren van 2016 en 2017.

  Goed voor de portemonnee

  Besparen op energie is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee. Onze huurder heeft niet alleen profijt gehad van de zonnige zomer, maar uit deze grafiek blijkt dat het gedrag van de bewoner een belangrijke invloed heeft op het gebruik van energie in de woning!

  Daarom vinden wij het als TIORC belangrijk om ons steentje bij te dragen aan het bewust worden van je stroomverbruik.

  Hierbij ontvangt u 3 eenvoudige maar effectieve tips.

  1. CV-ketel correct afstellen. Een slecht afgestelde cv-ketel kan leiden tot energieverspilling.
  2. Zet de verwarming laag als je niet thuis bent of ’s nachts.
  3. Houd deuren dicht naar ruimtes die u niet verwarmt. Doordat er minder warmte weglekt kunt u veel energie besparen.

  Uiteraard zijn dit maar kleine ingrepen. Om nog meer energie te besparen, is het aan te raden om de woning te isoleren en eventueel een warmtepomp met zonnepanelen te installeren. Dan maakt u grote stappen.

  Wilt u meer info verkrijgen over hoe u uw woning duurzaam kunt renoveren? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: info@tiorc.nl/myblog

       

          

   

   

   

   

Contact

Meer informatie?

Gebruik het contactformulier aan de linkerzijde voor meer informatie over bestaande en aankomende projecten of mail ons je nieuwe ideeën naar melissa.jansen@tiorc.nl/myblog.

Coördinator en contactpersoon: Melissa Jansen, accountmanager coöperatie TIORC